10 Loại Người Tuyệt Đối Không Nên Hợp Tác Kẻo Rước Họa Vào Thân

10 Loại Người Tuyệt Đối Không Nên Hợp Tác Kẻo Rước Họa Vào Thân

  1. Lúc đi vay thì quỵ lụy van xin, đến lúc trả thì như "bố thí ăn mày".
  2. Nói 1 đăng, làm 1 nẻo.
  3. Những người bất hiếu.
  4. Chiếm đoạt thành quả của người khác.
  5. Lòng tham không đáy.
  6. Chỉ nói mà không làm.
  7. Tính toán chi ly, không bao giờ chịu thiệt.
  8. Tự cao tự đại.
  9. Trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác.
  10. Gió chiều nào theo chiều ấy.
← Bài trước Bài sau →