Vòng Đá Cao Cấp

-9%
 THẠCH ANH ƯU LINH NGŨ SẮC BAO THỂ THẠCH ANH ƯU LINH NGŨ SẮC BAO THỂ
-9%
 VÒNG ĐÁ AQUAMARINE VÒNG ĐÁ AQUAMARINE

VÒNG ĐÁ AQUAMARINE

2,090,000₫ 2,299,000₫

-10%
 VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA

VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA

4,869,000₫ 5,399,000₫

-9%
 VÒNG ĐÁ GARNET VÒNG ĐÁ GARNET

VÒNG ĐÁ GARNET

1,899,000₫ 2,079,000₫

-10%
 VÒNG ĐÁ KYANITE VÒNG ĐÁ KYANITE

VÒNG ĐÁ KYANITE

2,639,000₫ 2,939,000₫

-10%
 VÒNG ĐÁ MẶT TRĂNG (MOONSTONE) VÒNG ĐÁ MẶT TRĂNG (MOONSTONE)

VÒNG ĐÁ MẶT TRĂNG (MOONSTONE)

1,879,000₫ 2,079,000₫

-8%
 VÒNG ĐÁ MẶT TRỜI (SUNSTONE) VÒNG ĐÁ MẶT TRỜI (SUNSTONE)

VÒNG ĐÁ MẶT TRỜI (SUNSTONE)

1,969,000₫ 2,139,000₫

-10%
 VÒNG ĐÁ RUBY VÒNG ĐÁ RUBY

VÒNG ĐÁ RUBY

8,669,000₫ 9,580,000₫

-8%
 VÒNG ĐÁ THẠCH ANH TÓC ĐỎ VÒNG ĐÁ THẠCH ANH TÓC ĐỎ

VÒNG ĐÁ THẠCH ANH TÓC ĐỎ

2,369,000₫ 2,579,000₫

-7%
 VÒNG ĐÁ THẠCH ANH TÓC XANH VÒNG ĐÁ THẠCH ANH TÓC XANH

VÒNG ĐÁ THẠCH ANH TÓC XANH

1,939,000₫ 2,079,000₫

-7%
 VÒNG ĐÁ TOPAZ ĐỎ VÒNG ĐÁ TOPAZ ĐỎ

VÒNG ĐÁ TOPAZ ĐỎ

820,000₫ 879,000₫

-7%
 VÒNG ĐÁ TOPAZ TÍM VÒNG ĐÁ TOPAZ TÍM

VÒNG ĐÁ TOPAZ TÍM

820,000₫ 879,000₫

-7%
 VÒNG ĐÁ TOPAZ XANH LÁ VÒNG ĐÁ TOPAZ XANH LÁ

VÒNG ĐÁ TOPAZ XANH LÁ

820,000₫ 879,000₫

-9%
 VÒNG ĐÁ XÀ CỪ (LABRADORITE) VÒNG ĐÁ XÀ CỪ (LABRADORITE)

VÒNG ĐÁ XÀ CỪ (LABRADORITE)

1,899,000₫ 2,079,000₫

-8%
 VÒNG THẠCH ANH DÂU TÂY VÒNG THẠCH ANH DÂU TÂY

VÒNG THẠCH ANH DÂU TÂY

1,539,000₫ 1,679,000₫

-8%
 VÒNG THẠCH ANH DÂU XANH VÒNG THẠCH ANH DÂU XANH

VÒNG THẠCH ANH DÂU XANH

1,539,000₫ 1,679,000₫

-8%
 VÒNG THẠCH ANH HỒNG VIP VÒNG THẠCH ANH HỒNG VIP

VÒNG THẠCH ANH HỒNG VIP

999,000₫ 1,080,000₫

-8%
 VÒNG THẠCH ANH MẮT CHIM ƯNG VÒNG THẠCH ANH MẮT CHIM ƯNG

VÒNG THẠCH ANH MẮT CHIM ƯNG

1,539,000₫ 1,679,000₫

-9%
 VÒNG THẠCH ANH TÓC BẠCH KIM VÒNG THẠCH ANH TÓC BẠCH KIM

VÒNG THẠCH ANH TÓC BẠCH KIM

2,669,000₫ 2,939,000₫