Hạt Ngọc Phương Đông

-34%
 Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Aquamarine  Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Aquamarine
-34%
 Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Tóc Đen  Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Tóc Đen
-34%
 Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Tóc Đỏ  Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Tóc Đỏ