Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Ngọc Jade

-34% 230,000₫ 350,000₫

Mô tả

📍 Loại đá: ngọc Jade

📍 Kích cỡ: 10 ly;

📍 Phụ kiện phối: charm Kim Bài 4 chữ May Mắn + Phước Lành

 Vòng Tay Hạt Ngọc Phương Đông Ngọc Jade