VÒNG ĐÁ MÃ NÃO ĐỎ PHỐI LU THỐNG

-31% 399,000₫ 579,000₫
Kích thước:

Mô tả

VÒNG ĐÁ MÃ NÃO ĐỎ PHỐI LU THỐNG ĐÁ MÃ NÃO ĐỎ VÀ BI XOẮN MẠ BẠC

❤️ Vòng lu thống mã não đỏ giúp người đeo bình an, may mắn và trừ tà, phòng tiểu nhân.

⛔️
 Đá mã não giúp người dùng nhận thức đúng đắn được vấn đề, có khả năng phân tích, tập trung xử lý đúng đắn hơn vào những nhiệm vụ trước mắt. Đây là một trong những tác dụng có vai trò vô cùng quan trọng đặc biệt là đối với những người lãnh đạo khi luôn phải đưa ra những quyết định quan trọng, mang tính quyết định quan trọng.

 VÒNG ĐÁ MÃ NÃO ĐỎ PHỐI LU THỐNG