TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI PHỐI TỲ HƯU ĐÁ

-35% 1,279,000₫ 1,979,000₫

Mô tả

🍀 CHUỖI TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ 9 LI (108 HẠT) KẾT HỢP TỲ HƯU ĐÁ SAN HÔ ĐỎ VÀ LU THỐNG KHẮC CHÚ OM MANI PADME HUM

-------------------
🎯 Trong Phật giáo chuỗi hạt đóng góp một vai trò rất quan trọng, Chuỗi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuỗi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành.

Sản phẩm liên quan

-20%
 MẶT ĐÁ TỲ HƯU SAPPHIRE KIỂM ĐỊNH SBJ  MẶT ĐÁ TỲ HƯU SAPPHIRE KIỂM ĐỊNH SBJ
-21%
 Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Cẩm Thạch Myanmar  Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Cẩm Thạch Myanmar
-21%
 Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Aquamarine  Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Aquamarine
-21%
 Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Aquamarine  Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Aquamarine
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI PHỐI TỲ HƯU ĐÁ
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI PHỐI TỲ HƯU ĐÁ
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI PHỐI TỲ HƯU ĐÁ
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI PHỐI TỲ HƯU ĐÁ