TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI

-42% 800,000₫ 1,379,000₫

Mô tả

🍀 CHUỖI TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ 9 LI - 108 HẠT 🍀

-------------------
🎯 Trong Phật giáo chuỗi hạt đóng góp một vai trò rất quan trọng, Chuỗi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuỗi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành.

Sản phẩm liên quan

-47%
 TRÀNG HẠT BERYL 6 LI  TRÀNG HẠT BERYL 6 LI

TRÀNG HẠT BERYL 6 LI

469,000₫ 879,000₫

-35%
 TRÀNG HẠT BERYL PHỐI LU THỐNG AQUAMARINE  TRÀNG HẠT BERYL PHỐI LU THỐNG AQUAMARINE
-47%
 TRÀNG HẠT ĐÁ AQUAMARINE 6 LI  TRÀNG HẠT ĐÁ AQUAMARINE 6 LI
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI
 TRÀNG HẠT GỖ BỒ ĐỀ 9 LI