PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN

-34% 530,000₫ 799,000₫
Tiêu đề:
Màu sắc:

Mô tả

💥 MẶT PHẬT BẢN MỆNH NHƯ LAI ĐẠI NHẬT PHỐI VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN HỘT 10LI, bảo hộ cho người tuổi MÙI, THÂN
----------------------------------

⭐️ Như Lai Đại Nhật được dịch từ Vairocana. Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: "Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày."

⭐️ Mặt Phật Bản Mệnh Như Lai Đại Nhật mang lại sức mạnh ánh sáng và tri thức, giúp người đeo vượt qua mọi khổ ải trong cuộc sống, nắm được tinh hoa của đất trời, dám đương đầu với khó khăn. Được quý nhân phù hộ nên sự nghiệp và cuộc sống luôn thành công.

Sản phẩm liên quan

 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT NHƯ LAI ĐẠI NHẬT - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN