PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN

-34% 530,000₫ 799,000₫
Tiêu đề:
Màu sắc:

Mô tả

📍 MẶT PHẬT BẢN MỆNH PHẬT ADIDA PHỐI VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN HỘT 10LI, độ cho tuổi TUẤT và HỢI 
------------------

⭐️ A Di Đà còn gọi là Vô Lượng Thọ có nghĩa là sống lâu vô cùng. A Di Đà có oai đức khôn cùng, có thệ nguyện rất lớn là độ cho kẻ chúng sanh, danh hiệu của Ngài rộng lớn, bao hàm hết con đường đi của đạo Phật.

⭐️ Người tuổi Tuất, Hợi sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, khi gặp điềm dữ sẽ hoá lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Phật A Di Đà hay hoá độ chúng sanh từ cõi Ta bà đem về Tịnh độ rồi giáo hóa cho thành phật đạo.


Sản phẩm liên quan

 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN
 PHẬT ADIDA - VÒNG ĐÁ TIÊU CHUẨN