Phật A Di Đà (Mặt Phật Bản Mệnh)

-36% 280,000₫ 439,000₫
Màu sắc:

Mô tả

✨ Phật A Di Đà độ mạng cho người tuổi Tuất, Hợi là , người tuổi này sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, khi gặp điềm dữ sẽ hoá lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc.

✨ Phật A Di Đà hay hoá độ chúng sanh từ cõi Ta bà đem về Tịnh độ rồi giáo hóa cho thành phật đạo. A Di Đà còn gọi là Vô Lượng Thọ có nghĩa là sống lâu vô cùng. A Di Đà có oai đức khôn cùng, có thệ nguyện rất lớn là độ cho kẻ chúng sanh, danh hiệu của Ngài rộng lớn, bao hàm hết con đường đi của phật đạo.

✨ Tên Ngài có 3 nghĩa:

    - Vô-lượng-quang: nghĩa là hào quang trí-tuệ của Ngài chiếu khắp các thế-giới.

    - Vô-lượng-thọ: nghĩa là thọ mạng của Ngài sống lâu không lường kể.

    - Vô-lượng công đức: công đức không ai kể xiết.

Sản phẩm liên quan

 Phật A Di Đà (Mặt Phật Bản Mệnh)