VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ CHU SA ĐỎ KHẮC KINH BÁT NHÃ

-59% 360,000₫ 879,000₫
Tiêu đề:
Vật liệu:
Màu sắc:

Mô tả

📍 Công dụng :

❤️ Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh) là thần chú lớn, là minh chú lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng nên người đeo lu thống có khắc chú này cũng giúp trừ tà, tiêu tai hóa sát, tránh xa vong linh vất vưởng và các thứ bùa ngải cơ bản.

❤️ Kinh Bát Nhã là một bài kinh trí tuệ chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não. Người đeo lu thống có khắc chú Bát Nhã sẽ giúp trí não trở nên minh mẫn từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt trong mọi việc từ kinh doanh, học hành, khởi nghiệp, mua bán ... đến tình cảm.

❤️ Trong phong thủy : đá chu sa có thể khắc chế âm khí, tiêu tán hàn đới, xua đuổi tà ma, thanh tâm, mang lại năng lượng tích cực cho người mang theo bên mình.

 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ CHU SA ĐỎ KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ CHU SA ĐỎ KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ CHU SA ĐỎ KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ CHU SA ĐỎ KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ CHU SA ĐỎ KHẮC KINH BÁT NHÃ