Hạt Ngọc Tây Tạng Phối Đá Thạch Anh Trắng Mờ Khắc Chú

SKU:HNTTTTKC
-10% 269,000₫ 299,000₫

Mô tả

🔔 Thần chú Lục Tự Đại Minh Chú - OM MANI PADME HUMG là tinh túy của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý:

- Nếu trì tụng thần chú này 108 lần mỗi ngày, sẽ không tái sinh vào ba cõi thấp. Trong đời sau, người tụng sẽ có được thân người và dễ dàng thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý.

- Nếu trì tụng thần chú này 21 lần mỗi ngày, con sẽ thông minh và có khả năng nắm bắt những gì con học. Con sẽ có giọng nói du dương và trở nên tinh thông ý nghĩa của Phật Pháp.

- Nếu con trì tụng 7 lần mỗi ngày, mọi ác hạnh của con sẽ được tịnh hóa, mọi mê mờ sẽ tan biến. Trong các đời sau, dù con sinh ra ở đâu, con sẽ không bao 

 Hạt Ngọc Tây Tạng Phối Đá Thạch Anh Trắng Mờ Khắc Chú
 Hạt Ngọc Tây Tạng Phối Đá Thạch Anh Trắng Mờ Khắc Chú
 Hạt Ngọc Tây Tạng Phối Đá Thạch Anh Trắng Mờ Khắc Chú